Základná škola s materskou školou Rakovice

Prihlásenie

Školská jedáleň

Všeobecné informácie ŠJ

 
Kontakt:
vedúca ŠJ: Mária Lopatková
tel.: 033/7796144, 033/7301288
mobil: 0911/435 096
e-mail: lopatkova@azet.sk

 
 

Upozorňujeme stravníkov, že platby za stravu je nutné uhrázať vždy do 20. v mesiaci, v opačnom prípade nebude možné od 1. dňa nasledujúceho mesiaca vydať stravníkovi stravu. V prípade akýchkoľvek nejastností kontaktujte vedúcu školskej jedálne

 

 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK    KLIK

 

 

Odhlasovanie detí zo stravy je možné vždy len do 14.00 hod. deň vopred, osobne, telefonicky na t.č. 033/7796144, prípadne cez webovú aplikáciu (prihlasovacie údaje u vedúcej ŠJ). Neskorší termín odhlásenia nemožno akceptovať. 

 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a) materská škola (stravníci 2 - 6 rokov, desiata, obed, olovrant) 1,19 €

    z toho desiata 0,28 €, obed ,68 €, 0,23 € olovrant)

b) základná škola I. stupeň (stravníci 6 - 11 rokov)                     1,01 €

c) základná škola II. stupeň (stravníci 11 - 15 rokov)                  1,09 €

d) zamestnanci a cudzí stravníci                                                1,19 €

    režijné náklady zam. a cudzích stravníkov                              1,00 €  

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem ja najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu. Dotácia sa poskytuje na dieťa na každý deň na obed najviac v sume 1 € na dieťa a na iné jedlo najviac v sume 0,35 € na dieťa. Úhrn súm je najviac 1 €. 

 

 

Pitný režim je pre nás veľmi dôležitý. Nikto z nás nepochybuje, že bez tekutín nemôžeme žiť. Už menej premýšľame o tom, ktoré nápoje tvoria pitný režim náš i našich detí. Obyčajnú vodu vystriedali sladené nápoje. Ktoré nápoje by základ nášho pitného režimu rozhodne tvoriť nemali?
 

 

O tom, že pitný režim je pre nás veľmi dôležitý, že bez tekutín nemôžeme žiť, nepochybuje hádam nikto z nás. Ktoré nápoje tvoria pitný režim náš i našich detí, o tom už premýšľame menej. Za čias našich rodičov a starých rodičov bola hlavným zdrojom pitného režimu obyčajná voda, pre ktorú sa navyše muselo chodiť (pešo, nie autom) do studne, limonády boli doslova spestrením. Ako je to dnes? Obyčajnú vodu vystriedali sladené nápoje, ktoré sú veľmi ľahko dostupné (i pre deti) a na trhu je ich celá škála, že ani nevieme, ktorý si vybrať. Poďme nahliadnuť pod pokrievku nápojov, ktoré by základ nášho pitného režimu rozhodne tvoriť nemali.

Sladené nápoje a obezita?

Počet detí s nadváhou a obezitou celosvetovo stúpa. Príčinou obezity nie je len jeden faktor, ale súhra niekoľkých. Niektoré faktory ovplyvniť nemôžeme, ale sú tu aj také, ktoré ovplyvniť môžeme. Jedná sa najmä kvalitu nášho stravovania a pitného režimu i o mieru pohybovej aktivity. Sladené nápoje, ktoré obsahujú nemálo cukru, môžu jednoznačne prispieť k nárastu telesnej hmotnosti.

Čo sa vám vybaví, keď sa povie cukor? Väčšinou si predstavíme kocku cukru, ktorú pridávame do čaju alebo kávy, alebo cukor, ktorý používame pri príprave pokrmov a ich dosladzovaniu na tanieri. Vybavíme si teda tzv. cukor voľný. Pozor, cukrom sa obohacujú mnohé potraviny aj nápoje. Cukor je tu schovaný, a preto ho označujeme ako skrytý. Koľko kociek cukru sa schováva v sladkom pečive, cukrovinkách, ochutených mliečnych výrobkoch či sladených nápojoch, to si často nedokážeme ani predstaviť. Podľa legislatívy patria medzi sladené nápoje džúsy, nektáre, limonády, minerálne a pramenité vody ochutené, sirupy, nápoje v prášku.

A čo naše zdravie?

Sladené nápoje v sebe ukrývajú nemalú energetickú hodnotu v tekutej podobe. Okrem energie z potravín tak navyše prijímame energiu i z nápojov. V pitnom režime mnohých detí (ale aj dospelých) prevažujú nápoje sladené a v kombinácii s nízkou pohybovou aktivitou môže ľahko dôjsť k nárastu telesnej hmotnosti. Nadváha a obezita nie sú len estetickou vadou, ale najmä príčinou ďalších porúch metabolických, srdcovo-cievnych, pohybových, tráviacich, gynekologických aj psychosociálnych. 

Z nutričného hľadiska neobsahujú sladené nápoje žiadne hodnotné živiny. Potraviny poskytujú nášmu telu sacharidy, kvalitné bielkoviny, tuky, vitamíny a minerálne látky, zatiaľ čo sladené nápoje nám dodajú len cukor. Základnou zložkou sladených nápojov je voda, ktorá je ďalej obohatená o rôzne zložky často skôr chemického než prírodného pôvodu. Jedná sa najmä o biely rafinovaný cukor, umelé sladidlá, sirupy, farbivá, arómy, konzervanty, niektoré nápoje obsahujú navyše kofeín a kyselinu fosforečnú.

Myslíte si, že sladené nápoje môžu ovlyvňovať chuťovú preferenciu? Verte, že môžu. Ak ich pijeme vo veľkej miere, naše telo vyhľadáva ďalšie a ďalšie opäť sladké potraviny, pokrmy či nápoje.

Vďaka obsahu jednoduchých cukrov majú sladené nápoje nespochybniteľne negatívny vplyv na rozvoj zubného kazu. Niektoré z nich obsahujú aj väčšie množstvo kyselín, ktoré pôsobia na zubnú sklovinu a poškodzujú ju.

Vieme, čo pijeme?

Medzi najobľúbenejšie nápoje detí i dospelých patrí nápoje kolové (Coca-cola, Kofola). Superlatívom NAJ končíme. Starostlivým preskúmaním etikety totiž zistíme, že pre pitný režim školákov rozhodne tým "NAJ" nie sú. V jednom litri Coca-coly je rozpustených 27 kociek cukru. Neveríte? Ďalšou nepriaznivou zložkou je kofeín a kyselina fosforečná. Tieto látky sú pre pravidelný príjem u detí úplne nevhodné. Kofeín môže spôsobiť roztržitosť, nesústredenosť a nervozitu, navyše pôsobí ako diuretikum (vedie k zvýšenému vylučovaniu vody z organizmu).

Fosfor, ktorého zdrojom je tiež kyselina fosforečná, je minerálna látka dôležitá pre správny stav zubov a kostí. Z pestrej stravy v našich podmienkach získame fosforu dostatok, nebezpečný je naopak jeho nadbytok, ku ktorému môže vyšší príjem Coca-coly prispievať. Nadbytočný fosfor sa z tela vylúči, ale bohužiaľ s ním odchádza aj vápnik, na ktorý sa fosfor pri vylučovaní nadviaže. Vápnik je veľmi dôležitý pre správny rast a vývoj kostí. Pre vybudovanie kvalitnej kostnej hmoty je určujúci práve detský a dospievajúci vek, v neskoršom veku z týchto zásob len čerpáme.

"Lepšou" variantom kolového nápoja by sa mohla zdať česká Kofola. V nej síce nenájdeme kyselinu fosforečnú ani toľko cukru a kofeínu, ale obsahuje konzervant benzoan sodný. Podľa štúdií je táto látka podozrivá zo zvýšenej hyperaktivity u už hyperaktívnych detí.

Ďalším nápojom s nemalým obsahom cukru je džús. Výhodou je, že primeraná konzumácia 100% džúsov môže prispievať k naplneniu dennej odporúčanej spotreby ovocia. Pohár neriedeného džúsu (250 ml) považujeme za jednu porciu ovocia, pričom denne by sme zo skupiny ovocia mali zjesť 2-4 porcie. Menej priaznivý je fakt, že džúsy obsahujú relatívne vysoký obsah cukru (v 200 ml pohári 100% pomarančového džúsu nájdeme 5 kociek cukru) a organických kyselín, ktoré môžu poškodzovať zubnú sklovinu. Džúsy pime iba pre spestrenie a rozhodne ich rieďme vodou v pomere aspoň 1:1.

Nemalú energetickú hodnotu majú ochutené minerálky, pramenité vody, limonády. Napríklad fľaša (1,5 l) pramenitej vody Korunná s príchuťou citrónu je energeticky porovnateľná s kvalitnými raňajkami, na ktoré sa podáva veľký krajec chleba natretý Lučinou, obložený natvrdo vareným vajcom a paradajkou. Hoci je energetická hodnota rovnaká, zastúpenie živín rovnaké nie je. Z čoho pochádza energia? Ukážkové raňajky obsahujú kvalitné bielkoviny, tuky a polysacharidy, sladený nápoj iba cukry (konkrétne 74 g cukrov = 15 kociek cukru). Ľahko pracujúci dospelý človek by nemal prekročiť príjem cukru 60 g / deň, dieťa staršieho školského veku 40 g / deň. Ako vidíme, vypitím jednej fľaše veľmi ľahko túto hranicu môžeme prekročiť. A to ešte nerátame s ďalšími potravinami skonzumovanými počas dňa! 

Detské nápoje (Jupík, Kubík, Cappy Junior, Capri-Sonne a ďalšie) lákajú konzumentov svojim farebným vzhľadom a ich ponuka v televíznych reklamách je nepretržitá. Sú detské pitíčka naozaj tou vhodnou tekutinou na uhasenie smädu? Je až neuveriteľné, koľko cukru v sebe ukrývajú. Ak niektoré veci nevidíme čierne na bielom, nemáme ani poňatie, čo deťom na pitie dávame - 8 kociek cukru v 300 ml fľaši Kubíka, 7 kociek cukru v 330 ml fľaši Jupíka, 5 kociek cukru v 250 ml nápoji Cappy Junior, 5 kociek cukru vo 200 ml nápojmi Capri-Sonne a tak ďalej, a tak ďalej ... Ako keby sme deťom ponúkli za hrsť kociek cukru - kto z nás by to urobil? V hrsti nikto, ale v nápojoch mnohí z nás!

Čo s tým? Pime vodu!

Sladené nápoje bezpochyby prispievajú k zvyšovaniu energetického prívodu a za predpokladu pohybovej inaktivity dochádza k zvyšovaniu telesnej hmotnosti. Sladené nápoje nie sú jedinou príčinou nadváhy a obezity, ale vďaka ich ľahkej dostupnosti a vyššej spotrebe ako v minulosti je potrebné ich príjem korigovať.

V prvom rade je nutné apelovať na výchovu k správnym návykom v rodine. Výchovným prostredím je aj škola. Snažme sa obmedziť alebo sťažiť prístup detí k sladeným nápojom. V školskej jedálni nepodávajte sladené nápoje ako výhradný zdroj pitného režimu a v školskom prostredí všeobecne deťom nákup sladených nápojov v automatoch a bufetoch radšej ani neponúkajte. Je jasné, že dieťa radšej siahne po sladkom nápoji ako po jeho neochutenej variante. Už v útlom veku neučme deti zvykať si na sladkú chuť. Najväčší podiel pitného režimu nech tvorí pitná neochutená voda. V prípade zaradenia sladených nápojov nezabúdajme na zvýšenú pohybovú aktivitu. Jedine tak bude zachovaná rovnováha medzi príjmom a výdajom energie.

Koľko tekutín denne?

Stretávame sa s mnohými odporúčaniami, ktoré potrebu tekutín vo forme nápojov dosť nadhodnocujú. Čím viac, tým lepšie nemusí v tomto prípade platiť. V tabuľke je uvedená odporúčaná potreba prívodu vody pre deti rôzneho veku za normálnych podmienok (teplota prostredia, zdravotný stav, bez náročnej pohybovej aktivity). Pozor! Do celkového príjmu vody sa nezapočítavajú iba tekutiny, ktoré vypijeme vo forme nápojov, ale aj tekutiny obsiahnuté v niektorých potravinách bohatých na vodu, ako je ovocie, zelenina, mlieko, jogurty, kyslomliečne výrobky, polievky a pod. Časť vody sa ešte tvorí v tele samotnom pri tvorbe energie z prijatých živín (hovorí sa jej metabolická voda).

Za predpokladu, že deti začnú nový deň hrnčekom čaju na raňajky, počas školského vyučovania vypijú približne 500 ml najlepšie nesladených tekutín, aj popoludní prijmú toto množstvo, súčasťou obeda bude tanier polievky, počas dňa zjedia niekoľko porcií ovocia a zeleniny a aspoň jeden tekutý mliečny výrobok, potom ich príjem vody bude určite dostačujúci.

O tom, či má naše telo vody dostatok, sa môžeme jednoducho presvedčiť jednoduchým pohľadom na farbu moču. Bezfarebná až slabo žltá poukazuje na dostatočnú hydratáciu, zatiaľ čo tmavý moč nás varuje a akoby hovoril: "Napi sa!"

Odporúčaný prívod vody

  4-6 r. 7-9 r. 10-12 r. 13-14 r. 15-18 r.
Vo forme nápojov 940 ml 970 ml  1 170 ml 1 330 ml 1 530 ml
Vo forme potravín 480 ml 600 ml 710 ml 810 ml 920 ml
Metabolická voda 180 ml 230 ml 270 ml 310 ml 350 m
Celkový dostupný prívod vody 1 600 ml 1 800 ml 2 150 ml 2 450 ml 2 800 ml
Prívod vody* [ml/kg/deň] 75 60 50 40 40

 

 

 

 

 


* Prívod vody na kg telesnej hmotnosti a deň pochádza len z nápojov a potravín. V prípade, že má dieťa nadváhu alebo obezitu, je potrebné výpočet vztiahnuť k ideálnej hmotnosti. Zdroj: DACH 2011 

Mgr. Jana Stávková, Ústav preventívneho lekárstva, LF MU Brno

Upozorňujeme stravníkov, že platby za stravu je nutné uhrázať vždy do 20. v mesiaci, v opačnom prípade nebude možné od 1. dňa nasledujúceho mesiaca vydať stravníkovi stravu. V prípade akýchkoľvek nejastností kontaktujte vedúcu školskej jedálne