• OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

      Na vami poskytnuté emailové adresy boli zaslané heslá potrebné na prihlásenie do rodičovského konta, ktoré je určené zákonným zástupcom. Funguje podobne ako žiacke konto s tým rozdielom, že slúži ako spätná väzba pre školu, že rodičia známky, hodnotenia a poznámky videli a vzali ich na vedomie. Podpísať známky možno len z rodičovského konta! Je vo Vašom záujme, aby sa dieťa nedostalo k Vášmu heslu a nevystupovalo ako rodič.

     • OZNAM O ZATVORENÍ MATERSKEJ ŠKOLY

      Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 v materskej škole, bude materská škola a školská jedáleň v povinnej 14 dňovej karanténe od posledného kontaktu s pozitívnym.

      Z uvedeného vyplýva, že od 15. 2. 2021 nebude otvorená materská škola pre kritickú infaštruktúru a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu (home office)

     • Dôležitý oznam pre MŠ

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave na základe súčasnej situácie, kedy je okres Piešťany v 3. stupni varovania, zakazuje od 8. 2. 2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Piešťany.

      Od 8. 2. 2021 sa zakazuje otvorenie predškolských zariadení aj pre kritickú infraštruktúru a zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

  • Partneri

   • Obec Rakovice
   • Tenis
   • ZŠ a MŠ Rakovice
   • CCCPaP Piešťany
   • Obec Borovce
   • Obec Veselé
   • Plantex Veselé
   • TJ Rakovice
   • SOŠ Rakovice
   • Slovensko bez drog
   • Rodina a škola - časopis
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 28. 2. 2021