• Vitajte na stránkach našej školy!

   Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   Čítať viac
  • Vitajte na stránkach našej školy!

   Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   Čítať viac
  • Mobilná aplikácia

   Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   Čítať viac
  • Novinky

     • Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025

      ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

      SA USKUTOČNÍ

      v pondelok 13. mája 2024 od 16:00 – 18:00 hod. v budove MŠ.

      Podmienky prijímania detí na predprimárne

      vzdelávanie pre školský rok 2024/2025

      Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

     • OZNAM

      Dobrá správa!

      Zbierka kníh ešte pokračuje. Stále môžete darovať svoju knihu až do 12. 4. 2024. Knihy môžete odovzdať v škole pani Mgr. Kristíne Kabátovej (asistent učiteľa). O uskutočnení burzy kníh vás budeme včas informovať.

      Všetkým žiakom, ktorí sa už zapojili do tohto projektu darovanou knihou, ďakujeme.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka ZŠ s MŠ, Rakovice udeľuje žiakom 1. - 8. ročníka riaditeľské voľno na deň 20. 3. 2024 z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka.

     • Zápis do 1. ročníka

      Vážení rodičia budúcich prvákov!

      Vedenie ZŠ s MŠ v Rakoviciach Vás pozýva na zápis prvákov na školský rok 2024/2025. Zápis sa uskutoční 10. 4. 2024 v čase od 14:00 - 18:00 h v budove základnej školy.

      Zapisujú sa deti narodené do 31. 8. 2018, ktoré majú trvalý pobyt v obci Rakovice a Borovce.

      Prítomnosť dieťaťa je pri zápise povinná!

     • Informácie o školskom stravovaní

      Z dôvodu opakovaných otázok ohľadom podmienok stravovania, dávam opätovne do pozornosti nasledovné informácie:

      Odhlasovanie detí zo stravy je možné vždy len do 14.00 hod. deň vopred, osobne, telefonicky na t.č. 033/7796144, sms správou na čísle 0911/435 096, prípadne cez webovú aplikáciu (prihlasovacie údaje u vedúcej ŠJ). V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do vlastných nádob v čase od 11:30 do 12:00 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

     • 2%

      Vážení rodičia a priatelia školy!

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole darovaním 2% z dane.

      Zákon vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše OZ pri Rade rodičov. Tento dar vás nič nestojí a inak by ste daň odviedli štátu. Pre nás tie 2% znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%.

     • Dôležitý oznam

      Z dôvodu vysokej chorobnosti detí MŠ a ZŠ a na základe odporúčania RÚVZ v Trnave bude prerušené školské vyučovanie v dňoch 1. 2. - 2. 2. 2024. Nástup do školy a škôlky bude 5. 2. 2024 (pondelok).

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka ZŠ s MŠ, Rakovice udeľuje riaditeľské voľno všetkým žiakom základnej školy a deťom materskej školy na deň 11. 1. 2024 (štvrtok) z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody. V prevádzke nebude školský klub detí ani školská jedáleň.

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka ZŠ s MŠ, Rakovice udeľuje všetkým žiakom základnej školy a deťom materskej školy riaditeľské voľno na deň 22. 12. 2023 (piatok).

     • Poďakovanie

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zrealizovaniu vianočných trhov v našej škole. Všetkým rodičom, ktorí prispeli rôznymi vianočnými výrobkami alebo vianočným pečivom. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí svoj voľný čas venovali príprave a predaju na vianočných trhoch počas akadémie, ale aj predaju výrobkov v nedeľu pred kostolom.

     • VIANOČNÁ AKADÉMIA

      ZŠ s MŠ v Rakoviciach pozýva všetkých rodičov, žiakov a celú verejnosť na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 16. 12. 2023 (sobota) o 15:00 h v telocvični školy. Vianočný kultúrny program pripravili deti MŠ a žiaci ZŠ pod vedením pedagógov.

      Vianočné trhy sa budú konať pred začiatkom akadémie od 14:00 h v budove školy.

     • UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV

      Upozorňujeme stravníkov, že žiak si môže stravu odobrať do obedára len v prvý deň choroby. Ďalšie dni musí byť žiak zo stravy odhlásený, nárok na stravu vzniká len v dňoch keď je žiak v škole. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne (0911 435 096).

  • Partneri

   • Obec Rakovice
   • Tenis
   • ZŠ a MŠ Rakovice
   • CCCPaP Piešťany
   • Obec Borovce
   • Obec Veselé
   • Plantex Veselé
   • TJ Rakovice
   • SOŠ Rakovice
   • Slovensko bez drog
   • Rodina a škola - časopis
  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje