Prihláška na štúdium na našej škole

Prosíme rodičov o vyplnenie elektronického zápisného lístka.
Zápisný lístok prosíme vypísať, vytlačiť a podpísať obidvomi zákonnými zástupcami, 
priniesť na zápis spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodičov.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: