• Naša činnosť 2019/2020

    •  

      

     Vianočné trhy v ZŠ

        Vianočné trhy sa konali v priestoroch ZŠ v sobotu 14.12.2019. Chodby školy sa zaplnili veselými deťmi, rodičmi, učiteľmi a ďalšími návštevníkmi. Rodičia, niektorí v spolupráci s deťmi  vyrobili rôzne vianočné ozdoby, svietniky, vianočné dekorácie, ktoré si mohli návštevníci zakúpiť a tým podporiť škôlku a základnú školu. Súčasťou vianočných trhov bolo aj vystúpenie detí zo základnej školy a našich detičiek, ktorým potešili svojich blízkych a aj hostí a za vystúpenie boli odmenení  veľkým potleskom.

      

     Vianočná besiedka

          Vianočná besiedka sa v našej materskej škole konala 13.12. 2019. Zišli sa na nej rodičia i ďalší hostia, aby prišli podporiť svoje deti, ktoré si s pani učiteľkami pripravili krásny program a oslávili tak sviatočné obdobie. Program bol plný básničiek, pesničiek a tancov so zimnou a sviatočnou tematikou. Deti si našli pod stromčekom aj prekvapenie v podobe hračiek do každej triedy. Besiedka bola ukončená sviatočnou hostinou, na ktorú naše šikovné mamičky pripravili chutné sladké i slané koláčik, za čo im patrí veľká vďaka.

      

     Vianočné tvorivé dielne

        Dňa 10.12.2019 sme pred vianočnými sviatkami zorganizovali v materskej škole tvorivé dielne na tému ,,Čaro Vianoc“. Rodičia, starí rodičia  spolu so svojimi deťmi, vnúčatami vytvárali krásne vianočné dekorácie, svietniky, ikebany a vianočné ozdoby. Počas tvorenia rodičia predviedli svoju šikovnosť, kreativitu a originalitu Počas celého tvorenia vládla príjemná predvianočná atmosféra plná radosti a smiechu a dobrej nálady.

      

     Simsalala

          Dňa 9.12.2019 prišla do našej škôlky potešiť a zabaviť Simsalala (Simona Hudáková) s hudobno výchovným zábavným vystúpením o svetadieloch. Spoločne s deťmi si zaspievala, zatancovala, zahrali si na hudobných nástrojoch a naučili sa krátku pesničku. Vystúpenie bolo plné radosti, veselosti a smiechu. Simsalala všetky deti odmenila peknou omaľovánkou.

      Mikuláš v MŠ

          Aj tento rok dňa 6.12.2019 všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali, či ich navštívi Mikuláš. Zhromaždili sa v jednej triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. Keď zvonček zaznel, do triedy vstúpil Mikuláš spolu s čertmi a anjelikmi. Čert dobehol aj s veľkým vrecom na neposlušné deti. Ale u nás také deti zrejme nemáme, lebo žiadne sa nechcelo priznať. Čertovi teda zostalo vrece prázdne. Všetky deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt. Niektoré deti vyronili aj slzičku no nakoniec boli všetci spokojní, poďakovali Mikulášovi a pustili ho rozdávať radosť ďalším deťom do iných škôlok.

     Cvičenie s rodičmi

     V utorok 29.10.2019 pani učiteľky Lenka a Mirka zorganizovali cvičenie s rodičmi pod názvom ,,Veselá lopta“. Na začiatok sme sa rozcvičili pri veselej pesničke a rytme bubienka. Deti s rodičmi cvičili vo dvojiciach s loptičkami, kde si precvičili všetky časti tela. Zrelaxovali pri vzájomnom masírovaní s loptičkami a príjemnej hudbe. Vykonávali športové a súťažné disciplíny s loptou, pri ktorých sa zabavili a s chuti nasmiali. Na záver sa vyšantili pri zábavnej pesničke, kde si precvičili svoje pohybové schopnosti.

     Festival zdravia

     Deti MŠ navštívili vo štvrtok 18.10.201í Festival zdravia v ZŠ Rakovice. Výstavkou  nás sprevádzala pani Katka Rafajdusová, ktorá deťom ukázala rôzne druhy ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, strukovín... Porozprávala im o zdravom životnom štýle a správnom stravovaní. Materská škola sa prezentovala so svojim kútikom pod názvom Farma, kde   vystavovala práce detí, rôzne druhy ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov. Na záver si pozreli rozprávku o Králikovi. Deti dostali od  Katky pracovné zošity, jabĺčka a jogurty.  Z festivalu deti odchádzali šťastné a obohatené o nové poznatky.

     Lampiónový sprievod

     V piatok 25.10.2019 zorganizovala MŠ lampiónový sprievod, ktorého sa zúčastnili detičky so svojimi rodičmi a rodinnými príslušníkmi. Rozsvietili sa lampióny aj očká detí a v sprievode sme kráčali dedinou. Príjemná večerná prechádzka bola plná smiechu, radosti,  deti recitovali básničku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili nášho svetielkujúceho sprievodu.

     Veselé tekvičky

     V piatok 27.9.2019 sme opäť v našej škôlke zorganizovali jesennú akciu pod názvom Veselé tekvičky, na ktorú sa vždy tešia nielen detičky, ale taktiež dospelý. Šikovní rodičia a ich deti premenili tekvice na rôzne rozprávkové postavičky a svetielkujúce strašidielka,  ktoré sme  vystavili pred škôlkou a po ich rozsvietení sa rozjasnili tváre všetkých detí a dospelých.