• Naša činnosť 2016/2017

    • Pozn.: Foto vo fotoalbume KLIK                                                              

     Autor článkov: Mgr. Miroslava Kusá

      

     Plavecký výcvik a výlet do Piešťan

          Aj v tomto školskom roku naša materská škola realizovala plavecký výcvik  pod vedením pani trénerky. Plavecký kurz sa uskutočnil v dopoludňajších hodinách v termíne od 12.06. do 16.06.2017 na kúpalisku Eva v Piešťanoch. Deti sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím, technikou plávania, bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Každá hodina začala sprchovaním a malou rozcvičkou. Deti sa učili splývať s vodou, ponárať tvár, správne dýchať, plávali medúzu a iné techniky plávania. Na záver dostali deti priestor na ľubovoľnú hru vo vode. Na konci  týždňa dostali mokré vysvedčenie za absolvovanie plaveckého výcviku.

          Pre deti, ktoré neplávali boli pripravené poldenné výlety do Piešťan na Kúpeľný ostrov. Výlet mal environmentálne zameranie, deti pozorovali faunu a flóru, jazierka, vtáctvo, kde ich najviac zaujali  pávy. Ďalej pozorovali sochy, umelecké diela, Barlolamača a navštívili aj studňu termálneho liečivého prameňa. Túto vodu mali možnosť deti ochutnať, no nie všetkým chutila. J

          Po celom týždni boli všetky deti naplnené novými zážitkami, vedomosťami a skúsenosťami.

      

     Športová olympiáda v ZŠ

     V piatok 2.6.2016 sa naše detičky zúčastnili slávnostného zahájenia Športovej olympiády. Pozreli si nástup jednotlivých tried s vlajkou štátu, ktorú reprezentovali. Následne si vypočuli hymnu Slovenskej republiky a sledovali taktiež zapálenie olympijského ohňa. Žiaci zo ZŠ pokračovali v olympiáde ďalej súťažením v rôznych športových disciplínach. 

     Výlet do Piešťan

     V stredu 31.5. 2017 zorganizovala MŠ poldenný výlet do Piešťan – rekreačnej oblasti Lido. Týmto výletom deti oslávili svoj sviatok MDD. Prvou časťou výletu bola návšteva parku a centra Piešťan, kde deti pozorovali stromy, kríky, kvety, architektúru mesta, sochy, fontánu a iné. V ceste mesta sa deti osviežili zmrzlinou, ktorá im veľmi chutila. V druhej časti výletu sme prešli cez rieku Váh do rekreačnej oblasti Lido. Tu deti pozorovali rastliny, živočíchy, hmyz a do rieky spolu s pani učiteľkami púšťali papierové loďky. Pre deti boli pripravené rôzne športové hry, súťaže, ako napríklad skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, loptové hry, hádzanie do terča. Deti sa do škôlky vrátili unavené, ale plné pekných zážitkov. 

     Cesta do rozprávky

     V pondelok 29.5.2017 sa detičky zúčastnili Cesty do rozprávky, ktorú organizovala pani Katka Rafajdusová spolu so žiakmi zo základnej školy. Deti z MŠ sa zoznámili s rôznymi rozprávkovými bytosťami, ako sú napríklad Červená čiapočka, Šmolkovia, Janko a Marienka, Snehulienka atď. Každá rozprávka mala svoje stanovište, kde deti plnili úlohy, ktoré im zadali rozprávkové bytosti. Keď svoju zadanú úlohu splnili, mohli sa presunúť k ďalšiemu stanovišťu. Na konci cesty detičky čakala sladká odmena a odchádzali plný pekných zážitkov. 

     Návšteva sokoliara v MŠ

     Vo štvrtok 18.05.2017 sme privítali na školskom dvore sokoliara. Predstavil nám rôzne druhy dravcov od najmenších po najväčšie . Počas prehliadky sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí zo života dravcov. Mali možnosť pozorovať ich zblízka, vidieť ich prelietanie z miesta na miesto lákané  mäsovou odmenou. Vystúpenie sokoliara sa deťom veľmi páčilo.

     Deň mlieka v MŠ

     V utorok 16.05.2017 sme si pripomenuli v našej MŠ Deň mlieka. Pani učiteľky pripravili pre deti ochutnávku rôznych mliečnych výrobkov, oboznámili sa s výrobou jogurtov, mlieka, syra, masla...Detičky si mohli niektoré výrobky sami natrieť na chlebík a zjesť. Deti v staršej triede vytvorili z krabíc z mlieka kravičku. V tento deň si deti rozšírili vedomosti o mlieku a uvedomili si, aké je potrebné mlieko a mliečne výrobky konzumovať

     Deň matiek

     V piatok 12.05.2017 sme oslavovali v našej škôlke Deň matiek. Zišli sa tam mamičky, babičky, zopár oteckov, aby si pozreli vystúpenie svojich ratolestí. Deti z malej a veľkej triedy vystúpili s básničkami, pesničkami a tancom. Program vyčaril úsmev na všetkých tvárach. Na záver detičky venovali mamičkám malý darček, ako vďaku za ich starostlivosť a lásku. 

     Celodenný výlet - ,, Čertova pec“

     V piatok 19.05.2017 sme sa vybrali na koncoročný celodenný výlet na Čertovu pec. Náš výlet mal environmentálne zameranie. Deti spoznávali ekoprostredie  - boli na vychádzke v lese, na lúke, pozorovali prírodu, faunu, flóru v danom prostredí. Taktiež pozorovali aj známu jaskyňu, kde mohli vidieť netopierov žijúcich v jaskyni. Spoznávali rôzne druhy zvierat, spôsob ich života a mali možnosť aj nakŕmiť ich. Pre deti boli pripravené aj pohybové a súťažné hry, pri ktorých sa dobre zabavili. Detičky mali zabezpečený obed priamo v reštaurácii ,,Čertova pec“. Výlet sa im veľmi páčil a na ceste späť do škôlky si zaspievali známe piesne.

     Deň otvorených dverí

     V stredu 26.04.2017 sa otvorili brány MŠ aj pre rodičov. Rodičia mali príležitosť zoznámiť sa s priestormi škôlky a zúčastniť sa na vzdelávacích aktivitách, ktoré boli zamerané na rôzne vzdelávacie oblasti. Aktivity pripravili pani učiteľky a rodičia mali možnosť vidieť, ako ich deti cvičia, pracujú a čo všetko vedia.

     Legovňa

     Dňa 3.5.2017 navštívila našu MŠ Legovňa , ktorá sa nachádza v Piešťanoch. Za pomoci lektorov sa deti hrali s  lego kockami a zároveň sa vzdelávali. Z lego kociek skladali hojdačku pomocou plánikov, ktoré si deti prezerali na tabletoch, pričom museli vzájomne spolupracovať. Na záver si hojdačku mohli dotvoriť podľa vlastných predstáv.

      

     Pestrý život v mori

     V stredu 26.4.2017 zorganizovala MŠ pre rodičov a deti tvorivé dielne na tému ,,Pestrý život v mori“. Deti spolu so šikovnými rodičmi a učiteľkami vytvorili množstvo krásnych výtvorov týkajúcich sa podmorského sveta. Na ich tvorenie využili rôzny odpadový materiál. Našu triedu zaplnili rôzne druhy rybičiek, chobotníc, akvárií a ďalšie kreatívne nápady. Tieto výtvory teraz krášlia priestory našej škôlky a robia deťom radosť.

     Veľkonočný poklad

     V stredu 12.4. 2017 do našej škôlky zavítal z Veľkonočných ostrovov zajac Hopino. Pre deti mal pripravené rôzne vedomostné a športové úlohy.  Deti boli rozdelené na tri skupiny, ktoré viedli pani učiteľky. Po školskom dvore zajac rozmiestnil osem stanovíšť, kde deti plnili úlohy. Po splnení každej úlohy si mohli odniesť jedno veľkonočné čokoládové vajíčko. Po splnení všetkých úloh mala každá skupina nazbieraných osem vajíčok. Potom zajac Hopino poskrýval po celom školskom dvore vajíčka  a deti ich všetky museli vyhľadať. Na záver sa deti so zajacom Hopinom rozlúčili, zakývali mu a popriali šťastnú cestu späť na Veľkonočné ostrovy. Za splnenie úloh, ako odmenu dostali všetky deti veľkonočné čokoládové vajíčka, ktoré si odniesli domov. 

      

     Zdravý deň s medvedíkmi

     V piatok 7.4.2017 v rámci Svetového dňa zdravia sa v našej škôlke uskutočnila akcia pod názvom Zdravý deň s medvedíkmi. Počas príbehu o chorých medvedíkoch, ktorí mamičke pojedli veľa cukríkov deti  odpovedali na otázky týkajúce sa zdravého stravovania, zapájali sa do diania príbehu. Pre deti bol pripravení stôl plný ovocia, zeleniny, ale i  nezdravých potravín. Deti medvedíkom radili, čo majú jesť, aby ich nebolelo bruško. Na záver sa deti ponúkli ovocím a zeleninkou a staršie deti medvedíkom pripravili zdravú maškrtu – arašidové guľky, ktorými ponúkli pani učiteľky, tety kuchárky a taktiež mladšie deti.

     V tento deň sme si taktiež pripomenuli aj Deň narcisov a uskutočnili sme charitatívnu zbierku, do ktorej sa mohli zapojiť všetky deti našej škôlky.

      

     Simsalala

     V stredu 6.4.2017 do našej škôlky zavítala Simsalala (Simona Hudáková) s hudobno výchovných zábavným vystúpením. Deti si zaspievali, zatancovali a počas vystúpenia im speváčka rozdala hudobné nástroje, prostredníctvom ktorých sa učili vnímať a hrať do rytmu. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a na záver speváčke venovali veľký potlesk. Všetky deti boli odmenené omaľovánkou, na ktorej bola Simsalala. 

      

     Vynášanie Moreny a vítanie jari

     Morena bola staroslovanská bohyňa zimy, na jar končí jej vláda. V utorok 21.3. 2017 sme si aj my pripomenuli ľudové tradície nášho kraja. Prostredníctvom zvykov si deti priblížia život našich predkov a veľa pekných a veselých obyčajov, s ktorými sa dnes už do kontaktu veľmi nedostanú. Deti spolu s pani učiteľkami sa rozlúčili so zimou upálením Moreny, ktorú sme si spoločne vytvorili. Morenu sme poslali dolu potokom a slniečko deti vyvolávali piesňami a riekankami. 

     Návšteva knižnice v ZŠ

     Marec je mesiacom knihy a tak si deti počas tohto mesiaca nosili svoje obľúbené knižky, z ktorých im pani učiteľky čítali. Vo štvrtok 23.3.2017 deti navštívili školskú knižnicu. Tu mali možnosť sa dozvedieť, že knihy sa dajú kúpiť, ale aj požičať. Pani učiteľky im vysvetlili, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihou zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú a pani učiteľka im prečítala rozprávku. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám. 

     Cvičenie s rodičmi

     Vo štvrtok 2.3.2O17 sa rodičia so svojimi deťmi rozlúčili s pani Zimou cvičením pod názvom ,,Zimné kráľovstvo“, ktoré viedla pani učiteľka Zorka Haringová. Pri cvičení sa zoznámili s kráľom Zimníkom, kráľovnou Zimníkovou a princeznou Popletkou, ktorá rada cvičila, no sem tam niečo poplietla. Úlohou detí bolo Popletku opraviť. Svoju úlohu zvládli výborne a mali z toho veľkú radosť.  Na záver deti pani Zime zakývali, zaspievali si a zatancovali. Po cvičení si rodičia s deťmi pochutnali na zdravom občerstvení.

     Biely deň v MŠ

     Vo štvrtok 2.3.2017 sa v našej škôlke uskutočnil ,, Biely deň“. V tento deň boli detičky aj pani učiteľky v bielom oblečení a niesol sa v duchu rozprávok. Pomocou rozprávky si deti zacvičili a vytvorili rôzne práce na danú tému. Na záver sa deti rozlúčili so zimou recitovaním básničiek, riekaniek a zaspievali si piesne so zimnou tematikou. 

     Návšteva divadla Ivana Kraska v Piešťanoch

     Vo štvrtok 16.2.2017 deti navštívili divadlo Ivana Kraska. Zúčastnili sa bábkového predstavenia Janko Hraško. Do deja rozprávky sa  zapojili aj deti a to tak, že bábkoherci im kládli otázky z deja rozprávky, kde si overili ich pozornosť. Na záver predstavenia mali deti možnosť odfotiť sa s bábkou Janka Hraška a jeho domčekom. Deťom sa predstavenie páčili a bábkohercov odmenili veľkým potleskom.

     Veselý karneval v MŠ

          Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Aj  naša MŠ sa rozhodla, tak ako každý rok ukončiť fašiangové obdobie karnevalom.

          Deti ním žili celý týždeň. Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby a triedu vyzdobili girlandami, balónmi, ozdobami, ktoré u detí vzbudzovali čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa.

          Až  prišiel deň 10.2.2017 a škôlka sa premenila na krajinu rôznych rozprávkových i filmových hrdinov,  zvieratiek a mnoho iných karnevalových masiek. Karneval bol zahájený prezentáciou masiek. Na  deti, rodičov, starých rodičov  čakala hromada súťaží, veselých pesničiek, pri ktorých si všetci s radosťou zatancovali. Za svoju originalitu bola každá maska odmenená malým darčekom. Súčasťou karnevalu bola aj bohatá tombola. Počas prestávok sa losovali ceny, na ktoré všetci netrpezlivo čakali. Takmer  každý si odniesol nejakú cenu, ktorá najmä deťom urobila veľkú radosť. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí pre svoje deti pripravili občerstvenie vo forme rôznych maškŕt a prispeli cenami do tomboly.

         Masky boli odmenené, tombola vylosovaná, všetci spokojní odchádzali v predvečer domov a tešili sa, že prežili ďalší pekný deň.

                                                            

     Vianočné trhy v ZŠ

     Vianočné trhy sa konali dňa 17.12. 2016 v priestoroch základnej školy. Chodby školy sa zaplnili deťmi, rodičmi, učiteľmi a ďalšími návštevníkmi. Rodičia s deťmi vyrobili rôzne ozdoby, svietniky, vianočné dekorácie, ktoré si mohli návštevníci zakúpiť a tým podporiť škôlku. Na trhoch nechýbal ani tradičný vianočný punč. Súčasťou vianočných trhov bolo aj vystúpenie detí základnej školy a našich detičiek, ktorým potešili svojich blízkych a aj hostí.

     Vianočná besiedka

          Dňa 16.12.2016 sa od rána deti tešili na vianočnú besiedku so svojimi rodičmi, babičkami a deduškami, ktorá je už v našej škôlke tradíciou. Precvičovali si program pod názvom         ,,Čarovné Vianoce“, ktorý sa skladal z básní, piesní, tanca a scénky o Troch kráľoch a narodení Ježiška. Na záver detičky zaspievali pieseň ,,Tichá noc“ pri rozžiarenom stromčeku a svetielkach, ktoré spôsobili čarovnú atmosféru. Detičky si pod stromčekom našli veľa krásnych darčekov, z ktorých sa budú ešte dlho tešiť.  Príjemná atmosféra a dobrá nálada pokračovala aj po skončení programu. Naše šikovné mamičky pripravili pre deti a hostí rôzne druhy sladkých a slaných koláčikov, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

     Návšteva Mikuláša v MŠ

          Mikuláš chodil tento deň po celom svete a zavítal aj do našej škôlky. Spolu s Mikulášom prišli aj čerti a anjeli. Opýtali sa učiteliek, ktoré deti neposlúchajú, tety kuchárky zasa povedali, ktoré deti dobre nepapajú a tie deti si čerti označili farbou. Deti potešili Mikuláša básničkami a pesničkami. Nakoniec prišlo na rozdávanie darčekov a deti sa s radosťou, niektoré aj s drobným strachom vybrali k Mikulášovi po balíček. Deti sľúbili, že už budú poslúchať a s veľkým ,,Ďakujeme“ odprevadili Mikuláša.

     Cvičenie s rodičmi

     Dňa 15.11.2016 sa rodičia zapojili do cvičenia so svojimi deťmi. Cvičenie  pod názvom ,,Potulky s myškami Mášou a Dášou“ prebiehalo pod vedením učiteľky Zorky Haringovej. Za sprievodu rôznych hudobných žánrov precestovali svet. Zacvičili si  zdravotné cviky vo dvojiciach zamerané na celé telo, kde deti museli spolupracovať s rodičmi. Na záver cestovania si  zatancovali na pieseň Nonstop, pričom sa všetci dobre vybláznili. Po cvičení si rodičia s deťmi posedeli pri zdravých ovocných tanierikoch a čajíku. 

     Z úcty k našim starkým

     Dňa  12.11.2016  deti MŠ  potešili dôchodcov  básničkami, veselými ľudovými pesničkami a tančekom. Takto im poďakovali  za ich starostlivosť a lásku, ktorú im rozdávajú. Na záver ich deti obdarovali vlastnoručne upečenými a vyzdobenými medovníkovými srdiečkami. Babičky a deduškovia sa deťom poďakovali veľkým potleskom a sladkou odmenou.

     Veselé tekvičky

            30.10.2016 sme v našej škôlke zorganizovali jednu z obľúbených akcií vyrezávanie tekvíc. Tekvičky sa tešili, kedy sa budú môcť pozrieť na svet svojimi svetielkujúcimi očkami. Pod šikovnými rúčkami rodičov a detí sa pretvorili na svietiace umelecké dielka. Po usilovnej práci najmä rodičov nám vznikla celá rodinka svetlonosov, ktoré sme si vystavili pred škôlkou a po ich rozsvietení sa rozjasnili tváre všetkých detí a dospelých. 

     Lampiónový sprievod šťastia

     Dňa 27.10.2016 sa uskutočnil Lampiónový sprievod obcou Rakovice. Deti s rodičmi sa stretli pred MŠ, každé dieťa dostalo svoj lampión. Prechádzali sme obcou, navštevovali sme domy našich detí. V každom dome deti predniesli krátku báseň, zapálili sme svetielko šťastia a ako poďakovanie dostali deti sladkosti. Počas sprievodu sme na ihrisku vypúšťali lampióny šťastia, pričom si každý mohol vysloviť svoje želanie. Na sprievode sa zúčastnilo  veľký počet rodičov a detí, ktoré si odniesli neopakovateľný zážitok ,na ktorý ešte dlho spomínali.

     Festival zdravia

     Deti MŠ navštívili dňa 12.10.2016 Festival zdravia v ZŠ v Rakoviciach. Festivalom ich sprevádzala Katka Rafajdusová, ktorá deťom porozprávala o zdravom jedle a zdravom životnom štýle. Spoznali nové druhy ovocia, zeleniny, strukovín, mliečnych výrobkov... MŠ vo svojom kútiku zdravia vystavovala výtvory detí a rôzne druhy ovocia a zeleniny. Na záver si deti s Katkou pozreli rozprávku ,,Adamko a kocky zdravia“, ktorá sa im veľmi páčila. Z festivalu deti odchádzali spokojné a šťastné.

      

     Slávnosti jesene

           Deti MŠ sa dňa 19.09.2016 zúčastnili výstavy, ktorá sa uskutočnila v záhrade Kultúrneho domu v Krakovanoch. Vystavovalo sa  jesenné ovocie, zelenina, kompóty, džemy, liečivé rastliny, dekorácie do záhrady a iné. Najviac sa však deťom páčili rôzne vyrezávané tekvice, ktoré znázorňovali rozprávkové postavičky, zvieratá, hmyz a rôzne strašidlá. Na záver nás pohostili fazuľovou kašou, teplým čajom a malou sladkosťou.