• CVČ

    •  

     Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice

                

     Základná škola s materskou školou Rakovice je jediná škola nášho mikroregiónu, pri ktorej je zriadené Centrum voľného času. CVČ pracuje od roku  2005.

          

          Centrum voľného času, to nie je len pravidelná záujmová činnosť, ale i príležitostná činnosť, teda jednorázové podujatia, ktoré sa dotýkajú rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, podľa záujmu detí. Medzi obľúbené podujatia patrí Strašidelná škola, príchod Mikuláša, Stolnotenisový turnaj, Vianočná akadémia, Zlet čarodejníc,  Cesta do rozprávky, víkendovky (trojdňové pobyty žiakov v prírode), turistické pochody, tvorivé dielne, prednášky a besedy na rôzne témy, Ukončenie krúžkovej činnosti,  návštevy kultúrnych podujatí v okolitých mestách a pod.

          Za pozitívum činnosti CVČ okrem toho, že deti trávia zmysluplne svoj voľný čas, považujeme i pomoc žiakov – mládeže, ktorí opustili brány základnej školy, pri organizovaní vyššie uvedených podujatí .