• Projekt "Dajme spolu gól"

    • V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do projektu Dajme spolu gól, ktorý organizuje Slovenský futbalový zväz. 

     V rámci projektu sa môžu naši žiaci z MŠ a 1. ročníka ZŠ zapojiť do pohybových aktivít  zameraných na všestranný pohybový rozvoj. Aktivity sú bezplatné a budú prebiehať  v mesiacoch Október, November, Marec, Apríl, Máj , Jún.

     Program aktivít: MŠ - štvrtok v čase od 10:15 - 11:00                                                                                                     ZŠ - štvrtok cez 6. vyučovaciu hodinu

     Aktivity bude realizovať: Mgr. Tomáš Nemergut

     Pre účasť na aktivite je potrebné sa zaregistrovať. Informácie ohľadom registrácie nájdete na stránke: klikni sem..

      

      

      

    • Informácie o projekte

    • CIELE PROJEKTU:

     1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity.
     2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu.
     3. Podpora zdravého životného štýlu.
     4. Osvojenie si základných pohybových návykov.
     5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku.
     6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí.
     7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu.
     8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl s materskou školou a základných škôl pre futbalové kluby v obciach a mestách.

     ZÁKLADNÉ PILIERE PROJEKTU:

     1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)
     2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita)
     3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí: zábava a radosť z aktivity, z hry)
     4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, disciplína)
     5. SOCIALIZÁCIA (vytváranie vzťahov prostredníctvom hry)

      

     viac informácií na stránke: klikni sem..

  •