• Termín: 21. - 25. február 2022

    Miesto výcviku: Lyžiarske stredisko Skalka aréna Kremnica  http://www.skalkaarena.sk/

    Ubytovanie a stravovanie: Horský hotel Minciar – hotelová časť -  https://minciar.com/

    Cena: 230 €

    150 € (Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov)

    80 € (Poplatok zákonného zástupcu)  

             4x ubytovanie, stravovanie –  plná penzia - Horský hotel Minciar

             5 dňový skipas/ LS  Skalka aréna Kremnica  http://www.skalkaarena.sk/

             1x vstup do wellness a sauny - Skalka RELAX centrum

             doprava na trase ZŠ Rakovice - Horský hotel Minciar, Horský hotel Minciar - ZŠ Rakovice

             poistenie

             služby a ubytovanie zdravotníka

     

     

    Materiálno-technické zabezpečenie: lyžiarska a snowboardová výstroj, prilba, oblečenie do zimného prostredia. V LS Skalka aréna Kremnica je možné využiť služby požičovne a servisu lyží/snowboardov. (Cena v prípade 5-dňovej výpožičky je  45€ /komplet)

     

    Prihláška na lyžiarsky kurz 2021/2022: Odovzdanie prihlášky a zaplatenie poplatku 50 € do 20. decembra 2020 sa považuje za záväznú prihlášku. Poplatok 80 € je nutné zaplatiť na číslo účtu v VÚB: SK64 0200 0000 0016 3747 6553 (do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko žiaka, po pripísaní platby dostane každý žiak potvrdenie o platbe).

     

    Bližšie informácie o kurze Vám poskytne Mgr. Nemergut, kontakt: 0915 080 996

     

    Odkaz na video z lyžiarského kurzu:

    https://www.youtube.com/watch?v=_FSJH2JYg7c

     

    Tlačivá:

    prihlaska_LVK_2021u-2022.docx

    POTVRDENIE_O_ZDRAVOTNEJ_SPOSOBILOSTI_ZIAKA.docx